Πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το ιστολόγιο Oversize Load TransportHeavy Haulers

0
Πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το ιστολόγιο Oversize Load TransportHeavy Haulers

Η ασφάλεια είναι ένας κρίσιμος παράγοντας κατά την αποστολή μεγάλων φορτίων από τη μια τοποθεσία στην άλλη. Αυτό περιλαμβάνει την ασφάλεια της ομάδας μεταφοράς, άλλων μελών του κοινού στους δρόμους, το φορτίο και τον εξοπλισμό αποστολής. Ορισμένος από τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται κατά τη μεταφορά περιλαμβάνει σημαίες, πινακίδες και σήματα που ειδοποιούν άλλους οδηγούς για ένα μεγάλο φορτίο που πλησιάζει. Για υπερμεγέθη φορτία που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάποιος σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει φώτα σε κάθε γωνία φόρτωσης. Μερικές από τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά την αποστολή μεγάλων φορτίων είναι:

Ο τακτικός έλεγχος του φορτηγού διασφαλίζει ότι το φορτίο είναι καλά ασφαλισμένο και ότι κάθε δείκτης ασφαλείας ή σήμα βρίσκεται στη σωστή θέση.

Εξειδικευμένη αμυντική οδήγηση – Οι εταιρείες βαρέων μεταφορών λαμβάνουν υπόψη τα ατυχήματα και τις σκληρές οδικές συνθήκες, τις κατασκευές και τις κακές καιρικές συνθήκες.

Διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό αποστολής και πλήρωμα για τη δουλειά.

Schreibe einen Kommentar