Μεταχειρισμένο μαγειρικό λάδι και κυκλική οικονομία | Ιστολόγιο

2
Μεταχειρισμένο μαγειρικό λάδι και κυκλική οικονομία |  Ιστολόγιο

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών, η ψυχολογία των καταναλωτών έχει αλλάξει πολύ. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να δίνουν σημαντική σημασία στις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και τη βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα κατανάλωσης της μάρκας έχουν αλλάξει. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την αλλαγή από μόνο τις μάρκες. Αφορά επίσης την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πώς τρώμε, τι τρώμε, πώς ανακυκλώνουμε και την κυκλική οικονομία.

Ας εξετάσουμε εν συντομία ορισμένες τάσεις βιωσιμότητας που σχετίζονται με τα τρόφιμα και το λάδι και, στη συνέχεια, ας εξετάσουμε λεπτομερώς πώς το Χρησιμοποιημένο Μαγειρικό Λάδι μπορεί να συμβάλει σε μια κυκλική οικονομία. Μερικές από αυτές τις τάσεις είναι:

  1. Αύξηση του νομοθετικού ελέγχου σχετικά με τη γνωστοποίηση των κινδύνων για το κλίμα/εκπομπές από τις εταιρείες.
  2. Το «Net-zero» θα αντικατασταθεί από το «Climate Positive» από τις εταιρείες.
  3. Αειφόρα μενού εστιατορίων και ανακύκλωση φαγητού.
  4. Αυξημένη προτίμηση για αστική γεωργία.
  5. Αύξηση των πρωτοβουλιών παραγωγής βιοκαυσίμων (ιδιαίτερα βιοντίζελ).

Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αλλάζουν ολοένα και περισσότερο την εστίασή τους από τη μετατροπή των πρωτοβουλιών τους με μηδενικό αποτέλεσμα σε θετικές για το κλίμα. Είτε μειώνοντας σημαντικά την παραγωγή εκπομπών τους είτε με την πλήρη εξάλειψή τους, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην περιβαλλοντική τους ευθύνη.

Οι κυβερνήσεις έχουν επίσης αρχίσει να επιβάλλουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την αποκάλυψη περιβαλλοντικών κινδύνων από τις επιχειρήσεις. Ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρηματικών τομέων υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι άνθρωποι δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι με το να είναι απλώς ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα. Αντίθετα, θέλουν να λάβουν πρόσθετα μέτρα και να εξαλείψουν πλήρως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ένα άλλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επιλογή της ανακύκλωσης των απορριμμάτων τροφίμων και η διασφάλιση ότι τα απόβλητα δεν θα εισέλθουν ξανά στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων.

Δεν είναι μόνο η αστική γεωργία που γίνεται νέα τάση. Ακόμη και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλάζει σημαντικά. Από τη μια πλευρά, τα εστιατόρια και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων στρέφουν όλο και περισσότερο την εστίασή τους στην ανακύκλωση τροφίμων (χρησιμοποιώντας έτσι το προϊόν για ποικίλες παρασκευές). Από την άλλη, δίνουν έμφαση στα βιώσιμα μενού.

Τα τηγανητά φαγητά βγαίνουν γρήγορα από τις κάρτες του μενού, εν μέρει επειδή η απόρριψη και η αλλαγή χρήσης του UCO είναι ευθύνη. Εν μέρει επίσης επειδή ο καταναλωτής σήμερα γνωρίζει τον κίνδυνο για την υγεία που ενέχει το UCO, λόγω της επανειλημμένης χρήσης του λαδιού για τηγάνισμα.

Η συλλογή και η συγκέντρωση UCO δεν είναι απλώς κάτι που κάνουν πλέον οι φορείς. Είναι επίσης ευθύνη του κατασκευαστή βιοντίζελ. Η συνεχής έμφαση στην προώθηση του βιοντίζελ ως εναλλακτική του πετρελαίου είναι επίσης μια τάση που αυξάνεται σημαντικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις για καθαρότερη ενέργεια.

Καθώς η βιομηχανία βιοντίζελ αναμένεται να αναπτυχθεί παγκοσμίως παρά τον Covid κατά τουλάχιστον 7-8%, είναι προφανές ότι νέοι παίκτες εισέρχονται επίσης στην αγορά. Η τάση για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων είναι επίσης υπεύθυνη για τις εταιρείες που μπαίνουν στον τομέα της ενέργειας, των βιοκαυσίμων, των αγροτικών επιχειρήσεων και της βιωσιμότητας.

Καθώς ο κόσμος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση, εταιρείες όπως ο ΑΡΗΣ και άλλες στον κλάδο θα προσπαθήσουν επίσης να συνεργαστούν με άλλους κλάδους και να συμβάλουν σε έναν καθαρότερο κόσμο. Έτσι, αν ψάχνετε για έναν στρατηγικό συνεργάτη που σχετίζεται με τη βιομηχανία Μεταχειρισμένων Μαγειρικών Ελαίων και Βιοντίζελ, στείλτε μας ένα μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε!

Για περισσότερες πληροφορίες συνομιλήστε μαζί μας 917304745554

Schreibe einen Kommentar