Θέλετε να πουλήσετε μεταχειρισμένο μαγειρικό λάδι; – Δείτε πώς να το συλλέξετε | Ιστολόγιο

3
Θέλετε να πουλήσετε μεταχειρισμένο μαγειρικό λάδι;  – Δείτε πώς να το συλλέξετε |  Ιστολόγιο

Η συμβολή του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού για την παραγωγή βιοντίζελ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι σας δεν θα χυθεί στην αποχέτευση και στη συνέχεια θα προκαλέσει όλεθρο στους σωλήνες αποχέτευσης και στους σωλήνες αποχέτευσης γενικά. Επίσης, διασφαλίζει ότι δεν θα καταλήξετε να καταναλώνετε ό,τι δεν είναι υγιεινό και ωστόσο θα έχετε κάποια αξία για το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι σας. Ωστόσο, το UCO πρέπει να αποθηκεύεται με συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να πωληθεί σε αθροιστές για ανακύκλωση. Εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορούν να γίνουν.

Στα συγκροτήματα κατοικιών:

  • Τα περισσότερα νοικοκυριά δεν είναι επιλέξιμα για συλλογή UCO από τους αθροιστές, καθώς αγοράζουν χύμα. Ωστόσο, ίσως θέλετε πραγματικά να ξεκινήσετε μια τοπική κοινοτική πρωτοβουλία και να συλλέξετε το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι σε ένα καθορισμένο κοινοτικό σημείο. Σε αυτό είμαστε Aris BioEnergy διευκολύνω. Προσφέρουμε ένα δοχείο σε κοινωνίες όπου μπορούν να συλλέγουν χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι μαζί και μόλις γεμίσει. το μαζεύουμε.
  • Εναλλακτικά, θα μπορούσατε επίσης να εμπλέξετε ένα άτομο που θα μάζευε όλα τα UCO από όλα τα σπίτια της κοινότητας σε έναν καθορισμένο μήνα της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, όλο το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι θα μπορούσε στη συνέχεια να αποθηκευτεί για ανακύκλωση και τελικά να μην καταλήξει να φράξει τους σωλήνες αποχέτευσης.

Εμπορική Συλλογή:

  • Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν εμπορική κουζίνα, είναι βεβαίως δυνατό να συλλέξουν το UCO τους και στη συνέχεια να το παραδώσουν σε συγκεντρωτές από τη βιομηχανία βιοντίζελ. Επιλύει πολλούς σκοπούς, που κυμαίνονται από τη συμμόρφωση της κυβέρνησης έως τη μείωση των επιπτώσεων όπως βουλωμένα υδραυλικά, καθώς και την αστική σας ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον.
  • Ένα ειδικό δοχείο, με κατάλληλο μηχανισμό κοσκίνισης, μπορεί να οδηγήσει σε σωστή αποθήκευση του UCO, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να παρασχεθεί σε μια υπηρεσία συλλογής/συγκέντρωσης. Ορισμένες εταιρείες παρέχουν συμπληρωματικά δοχεία.

Προφυλάξεις που πρέπει να έχετε κατά νου:

  • Συνιστάται η αποθήκευση των δοχείων λαδιού εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Μειώνει τις πιθανότητες τυχαίας διαρροής εντός των εγκαταστάσεων ή/και τυχόν ατυχημάτων όπως εγκαύματα, πυρκαγιές ή γλιστρήματα.
  • Η σύνδεση με εγκεκριμένους από την κυβέρνηση οργανισμούς συλλογής βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη συλλογή UCO, καθώς και να μειώσουν τα ενδεχόμενα απόφραξης αποχέτευσης. Αυτό μειώνει περαιτέρω τον χρόνο διακοπής, και συνεπώς το γενικό κόστος.

Είτε είστε επιχειρηματικό συγκρότημα που παράγει χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, είτε κοινότητα ευαισθητοποιημένων πολιτών. μπορείτε να συλλέξετε σωστά το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, να εκπληρώσετε την περιβαλλοντική σας ευθύνη, καθώς και να μειώσετε τα έξοδά σας με πολλούς τρόπους. Επομένως, μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Εάν χρειάζεστε συμβουλή ειδικού και για να μάθετε εάν δραστηριοποιούμαστε στην πόλη σας, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!

Schreibe einen Kommentar